Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studenti

Studentská víza do Austrálie

Co vše potřebuji vědet o studentských vízech do Austrálie?

Jestliže přemýšlíte o studiu v Austrálii, resp. o studijně-pracovním pobytu v Austrálii na delší dobu než tři měsíce, potřebujete studentská víza:

 • Délka studentských víz je závislá na délce Vámi vybraného kurzu.
 • Víza můžete získat až na 5 let.
 • Po dobu trvání studenských víz můžete Austrálii opustit, ale nesmíte porušit podmínky Vašich víz (např. docházka ve škole při studiu angličtiny v Austrálii Vám nesmí klesnout pod 80 %).
 • Studentská víza pro ČR a SR vydává australská ambasáda v Austrálii a ve Vídni či při prodlužování pobytu v Austrálii imigrační úřad v Austrálii v místě, kde žadáte o tato víza.
 • Délka platnosti studentských víz je oproti délce kurzu delší o jeden měsíc po skončení kurzu.
 • Délka Vašich víz je vyznačená v pase jako "expiry date". Austrálii tedy musíte opustit do 28 dnů po skončení Vašeho kurzu a ne později než máte uvedeno ve vízech,
 • Vyřízení studentského víza je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších bodů celého přípravného procesu na cestu, proto Vám doporučujeme věnovat přípravě žádosti o vízum maximální pozornost. Naše společnost má s vízovou problematikou dlouholeté zkušenosti a rádi Vám poradíme a pomůžeme s přípravou potřebných dokumentů.
 • Klientům, jejichž studium bude zařízeno prostřednictvím naší společnosti, pomůžeme s vyřízením žádosti o studijní či turistické vízum zdarma, vízový poplatek Australské ambasádě je od 1.1.2011, 410 €, u online žádostí pak 550 AUD. Ceník vízových poplatků si můžete stáhnout ZDE.

 

Délka platnosti víz po ukončení studia

Délka kurzu Platnost víz
10 měsíců nebo méně O 1 měsíc déle než je délka kurzu
Déle než 10 měsíců O 2 měsíce déle než je délka kurzu

 

Pokud potřebujete prodloužit studentská víza již z Austrálie, získejte potřební informace o této žádosti zde:

víza pro studium angličtiny

víza pro odborné kurzy

beach

Jaké jsou podmínky studenských víz do Austrálie?

Hlavní podmínky vyznačené ve všech studentských vízech vztahující se ke všem studijním typům (subclasses) jsou:

 • Podmínka 8105. Studijní vízům má limitované pracovní povolení "Work permission" platné od doby, kdy Vám začne výuka. Toto vízum Vám umožňuje v Austrálii pracovat maximálně 20 hodin týdně, o prázdninách, které máte mezi dvěma studijními kurzy, můžete pracovat neomezeně.
 • Podmínka 8202 znamená, že musíte splnit minimálně 80 % docházky do Vámi vybrané školy, kurzu denního studia "full-time". Docházka se monituruje jen u jazykového kurzu a není součástí vízové povinnosti na univerzitních a na pomaturitních kurzech.
 • Podmínka 8206 (no change of provider) se vztahuje na všechny podtřídy s výjimkou 576. Tato podmínka platí pro Vaše prvotní víza bez ohledu na jejich délku, na sekundární víza (při prodlužování víz) se tato podmínka nevztahuje. Tato podmínka znamená, že nesmíte změnit hlavního poskytovatele Vašich víz, tj. školu, na kterou jste obdrželi víza, a to po dobu prvních 6 měsíců. Je-li váš kurz kratší než 6 měsíců, pak nesmíte změnit poskytovatele po celou dobu trvání vašeho kurzu. Pokud jste zapsáni na 2 a více kurzů, např. angličtina na 3 měsíce a potom vyšší odborná škola (VET) kurz na 2 roky, pak nesmíte změnit hlavního poskytovatele Vašich víz v průběhu prvních 6 měsíců. Je-li hlavní kurz kratší než 6 měsíců, pak musíte v kurzu setrvat po celou dobu jeho trvání. Pokud se přesto rozhodnete o změnu poskytovatele vzdělání (školy) v prvních 6 měsících Vašeho studia v Austrálii, budete nuceni doložit imigračnímu úřadu konkrétní dokumenty, proč jste se takto rozhodli.

Jak hodnotí australský imigrační úřad studenty z různých zemí?

Australský imigrační úřad řadí žadatele z jednotlivých států do různých kategorií rizikovosti.

Assesment levels a typy kurzů pro studentská víza do Austrálie - čtěte více

Jednotlivé kategorie rizikovosti určují:

 • jaké podklady musí žadatel na ambasádu předložit,
 • jak přesně bude žadatel o tyto víza žádat a
 • jaké vlastnosti budou mít získaná studentská víza.

Od 1. 9. 2008 jsou veškeré žádosti o studentská víza do Austrálie (s výjimkou odborných kurzů-VET) pro studenty z České republiky v 1.kategorii, tedy kategorii hodnocené jako nejméně rizikové. Došlo tím k výraznému zjednodušení a zrychlení celého procesu žádosti a o studenské vízum do Austrálie je nyní možné žádat on-line!

Od 27. 3. 2009 zároveň nepotřebují čeští a slovenští občané lékařskou prohlídku pro vydání australských studentských víz. Studenti tak ušetří až 2 500 Kč za absolvování této lékařské prohlídky.

Česká a Slovenská republika mají v současné době následující hodnocení:

Stupeň rizikovosti Angličtina Elicos 570 Odborné kurzy VET 572 Bacheolar Degree Master, Doctorate Základní a střední školy Ostatní kurzy
ČR 1 2 1 1 1 1
SR 2 2 1 1 1 1

Poznámka: 1 = nejlepší (země téměř bez rizika - téměř žádné doklady); 5 = nejhorší (velmi rizikové země - velké množství podkladů)

Jak je vidět z předchozí tabulky, Česká republika je v nejnižší, tedy nejméně rizikové kategorii, při všech žádostech o studentská víza (s výjimkou VET kurzů - studium na odborných školách), v této kategorii lze o studentská víza E-víza žádat on-line.

Pro studium na odborných školáchh VET platí pro Českou republiku známka rizikovosti 2.

Žádost o studentská víza pro studium angličtiny či na univerzitě

Česká republika je pro studium angličtiny v Austrálii a pro studium na australských univerzitách zařazena do nejméně rizikové kategorie číslo 1. Žádosti o víza pro studium v Austrálii se tedy podávají on-line, případně poštou či osobně na Australské ambasádě ve Vídni.

K online žádosti je nutné mít připravené:

 • Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) - potvrzení o přijetí na australskou školu (zajistí naše agentura); pokud žádáte na Australské ambasádě osobně, stačí i Letter of Offer (dokument vystavený školou ještě před zaplacením školného).
 • Při samotné online žádosti je nutné zaplatit poplatek ambasádě 550 AUD kreditní kartou
 • Osobní údaje - biometrické údaje z Vašeho pasu, údaje o Vaší adrese. On-line žádost o studentská víza do Austrálie - vyplníme za vás on-line dotazník přímo na stránkách imigračniho úřadu v Austrálii.

Podrobný postup při žádosti o tento typ víz a prodloužení víz z Austrálie najdete zde.

Žádost o studentská víza pro studium na vyšší odborné škole

Česká republika je pro studium na vyšších odborných školách v Austrálii zařazena do 2. nejméně rizikové kategorie. Žádosti o víza pro studium v Austrálii se tedy mohou stále podávat pouze poštou či osobně na Australské ambasádě ve Vídni, nikoliv on-line.

 • Vyplněný formulář 157A - k dispozici u nás v agentuře nebo aktuální dotazník 157a je k dispozici ke stažení na http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • Vízový poplatek australské ambasádě je 410
 • Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) - je potvrzení o přijetí na australskou školu (zajistí naše agentura po zaplacení studia australské škole).
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - kopie VŠ diplomu, popř. maturitního vysvědčení, zpravidla nemusí být úředně ověřené. V některých případech si však ambasáda může vyžádat notářsky ověřené kopie dokumentů o ukončeném předchozím vzdělání.
 • Finanční krytí - důkaz, že máte dostatečné prostředky na pokrytí životních nákladů v prvním roce studia.
 • Doklad o vašich předchozích pracovních zkušenostech - písemné potvrzení s následujícími údaji:

Podrobný postup při žádosti o tento typ víz a prodloužení víz z Austrálie najdete zde.